Cord Gum Prim ● Techniczne Artykuły Gumowe i Silikonowe ● ul. Południowa 52 ● 62-064 Plewiska ● tel. / fax 61 830 68 74 ● kom. 603 95 22 76 ● e-mail: info@cordgum.pl

PRODUCENT TECHNICZNYCH ARTYKUŁÓW GUMOWYCH I SILIKONOWYCH

KAUCZUK BAZOWY WYKAZUJE ODPORNOŚĆ NA: NIE WYKAZUJE ODPORNOŚCI NA: KRÓTKI OPIS ZAKRES TEMPERATUR
SBR
butadienowo-sterynowy

Buna Hűls, Buna SB, Europrene, Cariflex S, Solprene, Carom
kwasy i zasady nieorganiczne, płyn hamulcowy na bazie glikoli, wodę, alkohole oleje i smary mineralne, benzynę, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane Własności elastyczne wulkanizatów butadienowo-styrenowych nie są gorsze od własności elastycznych wulkanizatów kauczuku naturalnego. Wulkanizaty SBR wykazują jednak większą odporność na działanie: ozonu, czynników atmosferycznych, podwyższonej temperatury, są również odporne na ścieranie. Guma SBR jest stosowana głównie do produkcji opon samochodowych, spodów obuwia oraz do wyrobów narażonych na ścieranie od -50°C do +100°C
NBR
butadienowo-akrylonitrylowy

Perbunan, Hycar, Chemigum, Breon, Butakon, Europrene N, Butacril, Krynac, Nipol, Nitriflex, SKN, Perbunan N, Tylac, Elaprim
oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne; propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztowory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C oleje i smary silikonowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze typu HFD, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri) Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje. Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonywanych jest na bazie kauczuku nitrylowego. od -30°C do +100°C, krótkotrwały do +120°C
EPDM
etylenowo-propylenowo-dienowy

Dutral, Keltan, Vistalon, Nordel, Epscyn, Buna AP, Royalene, Polysar
gorącą wodę i parę wodną, płyny hamulcowe, trudnopalne ciecze hydrauliczne HFD, glikol, aceton, kwasy organiczne, zasady. kwasy nieorganiczne, oleje, benzynę, węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen) Charakteryzuje się odpornością chemiczną, dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz ozon. Jest dobrym izolatorem elektrycznym. Stosowany jest do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej na bazie glikoli. od -50°C do +130°C
FMQ / MVQ
silikonowy

Silastic, Silicone, Wacker-Silikonkautschuk, Silastomer
oleje i smary mineralne, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, płyny hydrauliczne, tlen, ozon stężone kwasy i zasady, gorącą wodę, parę wodną, węglowodory alifatyczne i aromatyczne Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury. Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenie trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. W stosunku do innych stosowanych surowców charakteryzuje się większą przepuszczalnością gazów, może być uniepalniony.
Wykazuje małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.
od -60°C do +200°C, krótkotrw. do +230°C
FKM / FPM
fluorowy

Viton, Fluorel, Tencoflon, Dai El, Noxitite
ozon, promieniowanie ultrafioletowe, próżnię, agresywne związki chemiczne, oleje i smary, kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy) stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy), aceton, gorącą wodę, parę wodną, roztwory ługu sodowego i kwasów Zawartość fluoru zapewnia niepalność. Odznacza się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. Jest odporny na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje, paliwa. Wykazuje niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach próżni od -25°C do +200°C, krótkotrw. do +230°C
NR
naturalny
płyn hamulcowy na bazie glikoli, kwasy i ługi o niskim stężeniu, wodę węglowodory chlorowane, alifatyczne i aromatyczne, paliwa silnikowe Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na zrywanie i rozdzieranie, elastycznością oraz odpornością na niskie temperatury. Stosowany jest w przypadku konieczności tłumienia drgań jak również wysokiej odporności zmęczeniowej od -50°C do +70°C